Microsoft SharePoint Server 2019 Licensing

Microsoft has updated the Microsoft SharePoint Server licensing page for the Microsoft SharePoint Server 2019 version. There are no changes to the licensing from the Microsoft SharePoint Server 2016 version. To get an overview you can visit the Microsoft SharePoint Server 2019 Licensing page under https://products.office.com/en-us/sharepoint/sharepoint-licensing-overview.

Microsoft Gold Partner - SCHNEIDER IT MANAGEMENT

News

Bleift à jour. Liest déi wichtegst Neiegkeeten zur Lizenséierung.